Facebook Centrum Kultury w Sycowie

Zespół

Paulina Syposz - Ciemny - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie  ()

Beata Kokornaczyk - Pietrzak - Główny Księgowy ()

Magdalena Gruszczyńska - Referent 

Małgorzata Bednarska - Starszy instruktor kulturalny ()

Yevhen Andruschak - Starszy instruktor kulturalny (jewgienij.andruszczak@cksycow.pl)

Paweł Adamczyk - Instruktor Kulturalny ( pawel.adamczyk@cksycow.pl

Elżbieta Rutkowska - Pracownik Gospodarczy

Anita Szleszkowska - Pracownik Gospodarczy

Paweł Frelich - Pracownik Gospodarczy

Marcin Andrzejczak - Pracownik Gospodarczy
2014 © Centrum Kultury w Sycowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie dotIT