Facebook Centrum Kultury w Sycowie

Oferty i konkursy

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie handlu  i kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności na stadionie miejskim
w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych w terminie od 20.05.2017r do 21.05.2017r.
Zapytanie ofertowe i załączniki

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci oraz wesołego miasteczka na stadionie miejskim w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych  w terminie od 20.05.2017 r. do 21.05.2017r.
Zapytanie ofertowe i załączniki

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 60 ton miału węglowego do   1.Domu Kultury w Sycowie ul. Kościelna 16; 2.Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Syców ul. Kościelna 3; *Wartość opałowa od 26.000 KJ/KG; * wraz z dostawą i rozładunkiem”.  
Zapytanie ofertowe

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci oraz wesołego miasteczka na stadionie miejskim w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych  w terminie od 14.05.2016 r. do 15.05.2016r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Zalącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie handlu  i kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności na stadionie miejskim 
w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych   w terminie w terminie od 14.05.2016r do 15.05.2016r. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 60 ton miału węglowego do   1.Domu Kultury w Sycowie ul. Kościelna 16; 2.Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Syców ul. Kościelna 3; *Wartość opałowa od 26.000 KJ/KG; * wraz z dostawą i rozładunkiem”.  

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta
3.Wynik


Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci oraz wesołego miasteczka na stadionie miejskim w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych  w terminie od 16.05.2015 r. do 17.05.2015r.

1. OFERTA

2. Załącznik nr.1

3. Załącznik nr.2

4. Załącznik nr.3

5. Załącznik nr.4

6. Załącznik nr.5Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie handlu  i kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności na stadionie miejskim
w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych   w terminie w terminie od 16.05.2015r do 17.05.2015r. 

1. OFERTA

2. Załącznik nr.1

3. Załącznik nr.2

4. Załącznik nr.3

5. Załącznik nr.4

6. Załącznik nr.51. OGŁOSZENIE
postępowania o  wartości poniżej 30 000 EURO na  zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja pomieszczeń  w budynku Muzeum Regionalnego w Sycowie
                   w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego  PROW na lata 2007-2013 

        

OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na  zadanie pn.Likwidacja barier architektonicznych i modernizacja pomieszczeń  w budynku Muzeum Regionalnego w Sycowie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na operację Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców Gminy Syców – modernizacja pomieszczeń Muzeum  Regionalnego w Sycowie”

formularza oferty-  zał.         nr 1       
1. Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej     14 000 EURO na  zadanie pn. dzierżawa terenu pod zapewnienie handlu i kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności na stadionie miejskim w Sycowie.

wynikDS.P.CK.G.


2. Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej      14 000 EURO na  zadanie pn. dzierżawa terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci oraz wesołego miasteczka na stadionie miejskim w Sycowie.


wynikDS.P.CK.PZZaproszenie do składania pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie handlu  i kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności - Dni Sycowa 2014


Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie handlu  i kompleksowej obsługi gastronomicznej publiczności na stadionie miejskim
w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych   w terminie w terminie od 17.05.2014r do 18.05.2014r. 

1. OFERTA 
2. Załącznik nr.1
3. Załącznik nr.2
4. Załącznik nr.3
5. Załącznik nr.4
6. Załącznik nr.5
Zaproszenie do składania pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci oraz wesołego miasteczka - Dni Sycowa 2014

Centrum Kultury w Sycowie zaprasza do złożenia pisemnych ofert na dzierżawę terenu pod zapewnienie placu zabaw dla dzieci oraz wesołego miasteczka na stadionie miejskim w Sycowie (centralne miejsce realizacji programu imprezy Święto Miasta) wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń organów  administracyjnych  w terminie od 12.05.2014 r. do 19.05.2014r.

1. OFERTA
2. Załącznik nr.1
3. Załącznik nr.2
4. Załącznik nr.3
5. Załącznik nr.4
6. Załącznik nr.5 
2014 © Centrum Kultury w Sycowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie dotIT